LID WORDEN

Lid worden van Dethleffs Club Benelux

De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld en bedraagt  € 30,00 per equipe. Een Single lid betaalt €15,00.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie dient te worden betaald in januari en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48INGB0661145336 ten name van Dethleffs Club Benelux. 

Neem contact op voor meer informatie via e-mail adres info@dethleffsclubbenelux.eu

Lid worden stuur een e-mail aan secretariaat@dethleffsclubbenelux.eu. Vermeld daarbij : Naam – Emailadres – Adres – Postcode – Plaats – Mobiele telefoon.