Aanmelden lidmaatschap DCB

Contributie en inschrijfgeld
 
De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld en bedraagt  € 15,00 per equipe.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
De contributie dient te worden betaald in januari en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48INGB0661145336 ten name van Dethleffs Club Nederland.
 
 
 
 
.